Category Archives: Góc Nhìn Đạo Phật

Sống Sao Cho Xứng Kiếp Người – Ngài Tam Tạng 6

Sống Cho Xứng Kiếp Người Tất cả chúng ta đều đã có được kiếp người. Và cũng đã từng được nghe “Manussattabhāvo dullabho= kiếp người thật khó được”. Kiếp người khó được ấy, bây giờ chúng ta đã được rồi. Chúng ta sẽ làm những gì? Mọi người thường nói rằng: để xứng với kiếp […]